You are here
Home > ติดต่อเรา

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
เลขที่ 212 หมู่ 3 ตำบล งิ้วงาม อำเภอเมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 055 428 085
โทรสาร   055 448 457

@Line Official แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

@Messenger แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

 

 

Top