You are here
Home > Posts tagged "ปีใหม่2561"

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 560

หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

                   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 187

หน่วยงานไฟฟ้าแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางรับผิดชอบของแขวงฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและเป็นการเตรียมความพร้อมในเทศกาลปีใหม่ 2561

               แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางรับผิดชอบของแขวงฯ 240

Top