You are here
Home > Posts tagged "ประชุม"

นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนความต้องการเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริหารบำรุงทาง ณ. ห้องประชุมสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5

             เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 210

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติและรับทราบปัญหา แนวทางการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงน้ำตาล ของผู้ประกอบการ

                 เมื่อวันที่ 10 พศจิกายน 2560 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้มอบหมายให้ นายพัฒนา เพชรสุริยา 103

Top