You are here
Home > Posts tagged "ซ่อมไฟฟ้า"

หน่วยงานไฟฟ้าแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางรับผิดชอบของแขวงฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและเป็นการเตรียมความพร้อมในเทศกาลปีใหม่ 2561

               แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในสายทางรับผิดชอบของแขวงฯ 240

Top