You are here
Home > Posts tagged "กองทัพภาคที่ 3"

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติและรับทราบปัญหา แนวทางการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงน้ำตาล ของผู้ประกอบการ

                 เมื่อวันที่ 10 พศจิกายน 2560 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้มอบหมายให้ นายพัฒนา เพชรสุริยา 103

Top