You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ คันทางทรุดตัวและดินสไลด์

????????????ข่าวประชาสัมพันธ์???????????? ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทำให้เกิด ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นาไพร – ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.375+100 – กม.375+200 https://goo.gl/maps/HFbUyfdz8gH2 1484

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลร่วมจิต

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยนายบัณฑิต รักษาดีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 1457

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  1432

ร่วมโครงการ ทำดีถวายในหลวง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนฝาง

วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ร่วมโครงการ “ทำดีถวายในหลวง” โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาในพื้นที่ ตำบลขุนฝางได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านขุนฝางโดยแขวงฯได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 1391

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำคณะข้าราชการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1370

พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1327

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 1294

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน การก่อสร้างทล.1045

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และส่งเสริมกาารมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการก่อสร้างถนน ด้วยวิธีขยายช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร  ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.13+100 - กม.17+379 ระยะทางรวม 4.279 กิโลเมตร โดยมีนายประสงค์ อุไรวรรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ณ อาคารบุญวัฒน์ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 5  1233

ประเพณีสงกรานต์ 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 มอบหมายให้ นายนันทศักดิ์ ครองราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และ นายมรกต ขจรบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 ร่วมรดน้ำ ขอพร นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) และ อดีตผู้บริหารฯ ณ บ้านพักข้าราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

Top