You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำ คณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 1544

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561  นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ 1518

ข่าวประชาสัมพันธ์ คันทางทรุดตัวและดินสไลด์

????????????ข่าวประชาสัมพันธ์???????????? ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทำให้เกิด ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นาไพร – ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.375+100 – กม.375+200 https://goo.gl/maps/HFbUyfdz8gH2 1484

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลร่วมจิต

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยนายบัณฑิต รักษาดีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 1457

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  1432

ร่วมโครงการ ทำดีถวายในหลวง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนฝาง

วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ร่วมโครงการ “ทำดีถวายในหลวง” โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาในพื้นที่ ตำบลขุนฝางได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านขุนฝางโดยแขวงฯได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 1391

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำคณะข้าราชการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1370

พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1327

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 1294

Top