You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ งานวันเด็กบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  วันที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ได้มีผู้ปกครองได้นำบุตรหลาน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป 704

ภาพบรรยากาศบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วันที่ 9 และ 10 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วันที่ 9 และ 10 มกราคม 61 ณ งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2561 682

ภาพบรรยากาศช่วงเย็นบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  ในช่วงเย็นวันที่ 8 มกราคม 2561  เป็นไปด้วยความครึกครื้น ยังคงมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ โดยเฉพาะผู้ปกครองให้ความสนใจนำบุตรหลานเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม โดยมีนายสำเริง นานกระโทก หัวหน้างานพัสดุฯและ นายนฤดม ศรีโรย หัวหน้างานวางแผน เป็นพิธีกรและผู้ให้ความรู้ 663

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561  นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะติดตาม ได้เข้าตรวจเยี่ยมบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยมีนายนันทศักดิ์ ครองราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และนายมรกต ขจรบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ 648

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ออกหน่วย ณ งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม รับฟังความรู้เกี่ยวกับงานทางใกล้ตัวของท่าน พร้อมลุ้นรับของรางวัล ที่บูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ณ งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2561 (บริเวณซุ้มหน่วยงานราชการ) 624

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  595

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 560

กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 61

กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 61 เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางให้แก่ประชาชน สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586 530

วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบัณฑิต รักษาดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 มอบหมายให้ นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ) นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ร่วมพิธีเปิดงาน “วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560” ณ โรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน " slug="วันกีฬาแห่งชาติ-ประจำปี-2560" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

Top