You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1327

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 1294

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน การก่อสร้างทล.1045

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และส่งเสริมกาารมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการก่อสร้างถนน ด้วยวิธีขยายช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร  ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.13+100 - กม.17+379 ระยะทางรวม 4.279 กิโลเมตร โดยมีนายประสงค์ อุไรวรรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ณ อาคารบุญวัฒน์ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 5  1233

ประเพณีสงกรานต์ 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 มอบหมายให้ นายนันทศักดิ์ ครองราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และ นายมรกต ขจรบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 ร่วมรดน้ำ ขอพร นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) และ อดีตผู้บริหารฯ ณ บ้านพักข้าราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมเปิดงาน ณ บริเวณทางแยกน้ำปาด ทางหลวงหมายเลข 117 ที่ กม.319+250 หน้าศูนย์ปฏิบัติการจราจร สภ.น้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2561 หมวดทางหลวงบ้านโคกและหมวดทางหลวงน้ำปาด ร่วมโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2561

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้มอบหมายให้ นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการ 1086

โครงการ ONE Transport Family เทศกาลสงกรานต์ 61

กระทรวงคมนาคมได้จัดให้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม โครงการ ONE Transport Family เทศกาลสงกรานต์ 61 "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ โดย นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  1030

พิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้มอบหมายให้ นางอรทัย นนทะโชติ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ และนายเอนก  อาจวิชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน 1013

Top