You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 2561

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 2561

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
ได้มอบหมายให้นายนันทศักดิ์ ครองราช รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ฝ่ายวิศวกรรม นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วม


พิธีพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

 

Top