You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ภาพบรรยากาศ งานวันเด็กบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศ งานวันเด็กบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  วันที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ได้มีผู้ปกครองได้นำบุตรหลาน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปTop