You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ภาพบรรยากาศช่วงเย็นบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศช่วงเย็นบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  ในช่วงเย็นวันที่ 8 มกราคม 2561  เป็นไปด้วยความครึกครื้น
ยังคงมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ โดยเฉพาะผู้ปกครองให้ความสนใจนำบุตรหลานเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม
โดยมีนายสำเริง นานกระโทก หัวหน้างานพัสดุฯและ นายนฤดม ศรีโรย หัวหน้างานวางแผน เป็นพิธีกรและผู้ให้ความรู้

Top