You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561  นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะติดตาม ได้เข้าตรวจเยี่ยมบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
โดยมีนายนันทศักดิ์ ครองราช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และนายมรกต ขจรบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ

Top