You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบัณฑิต รักษาดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 มอบหมายให้ นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ) นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ร่วมพิธีเปิดงาน “วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560” ณ โรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน

Top