You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > มอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นชาติ

มอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นชาติ

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 นายบัณฑิต รักษาดี รักษาราชการแทน ผอ.ขท. อุตรดิตถ์ที่ 2 มอบหมายให้ นายพัฒนา เพชรสุริยา รอ.ขท. อุตรดิตถ์ที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ) นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ อุตรดิตถ์ที่ 2 มอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นชาติ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

Top