You are here
Home > การซ่อมบำรุงเส้นทาง > หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค และทำการซ่อมไฟฟ้า แสงสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค และทำการซ่อมไฟฟ้า แสงสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

                  แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค และทำการซ่อมไฟฟ้า แสงสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน วังสีสูบ – เขื่อนสิริกิติ์ และทางหลวงหมายเลข 1106 ตอน งิ้วงาม – ผาเลือด

 

Top