You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ. หอประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ. หอประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์

             วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้มอบหมายให้ น.ส.ธัญญารัตน์ เพ็ชรมาก นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ. หอประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

 

Top