You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนความต้องการเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริหารบำรุงทาง ณ. ห้องประชุมสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5

นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนความต้องการเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริหารบำรุงทาง ณ. ห้องประชุมสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5

             เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายวิศวะกรรม) และ ชผ.ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนความต้องการเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริหารบำรุงทาง มีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารบำรุงทาง นำโดย วผร. และ วดร.1 เป็นผู้ให้ความรู้และแนวทางการจัดทำแผนความต้องการเบื้องต้น ปี 2562 โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธาน ณ. ห้องประชุมสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก

 

Top