You are here
Home > การซ่อมบำรุงเส้นทาง > หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

                   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมทั้งทำความสะอาดโคมไฟ ในทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

 

 

Top