You are here
Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ถึง15 มกราคม 2561

ขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ถึง15 มกราคม 2561

              ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงเปิดเผยว่า ตามที่ กรมทางหลวง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

และเปิดโอกาสให้ร่วมสะท้อนมุมมองภายใต้แนวคิด การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในมิติต่าง ๆ เช่น การขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว โดยมีเงินรางวัลกว่า 115,000 บาท นั้น ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา ประกอบกับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก ครอบคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ทำให้ผู้สนใจขาดโอกาสในการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจมีระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการส่งผลงาน กรมทางหลวงจึงขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายออกไปอีก จากเดิมกำหนดหมดเขตในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็น 15 มกราคม 2561 โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานด้วยตัวเองที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยนับจากวันที่ประทับตราภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นสำคัญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง ยังเปิดเผยต่อไปอีกว่าสำหรับกรณีที่ประชาชนผู้สนใจสอบถามข้อมูลมาจำนวนมากถึงเส้นทางของกรมทางหลวงสายทางใดที่น่าสนใจหรือสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงขอเรียนว่ากรมทางหลวงมีเส้นทางหลวงรับผิดชอบทั่วประเทศกว่า 50,000 กิโลเมตร รับผิดชอบเส้นทางทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั่วประเทศมีเส้นทางที่สำคัญและสวยงามจำนวนมาก เช่น ทางหลวงหมายเลข 31 ถนนวิภาวดี ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงหมายเลข338 (ถนนบรมราชชนนี) ทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2) ทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ทางหลวงพิเศษหมายเลข7 (มอเตอร์เวย์) หรือเส้นทางที่นำสู่แห่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศซึ่งในฤดูนี้มีพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงาม เช่น ทางหลวงหมายเลข1095 ปาย-แม่มาลัย หรือ ถนนลอยฟ้า1081 อำเภอสันติสุข-อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน รวมถึงสะพานต่างๆเช่น 1.สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 สะพานที่เชื่อมต่อจังหวัดหนองคายเข้ากับกรุงเวียงจันทน์ 2.สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 สะพานที่เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารเข้ากับแขวงสุวรรณเขต 3.สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 สะพานที่เชื่อมต่อจังหวัดนครพนมเข้ากับท่าแขก 4.สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 สะพานที่เชื่อมต่อจังหวัดเชียงรายเข้ากับห้วยทราย 5.สะพานพระนั่งเกล้าพื้นที่ จ.นนทบุรี ฯลฯ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชั่วโมงหรือที่ www.doh.go.th 

Top