You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 
นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้มอบหมายให้นายเกรียงไกร แสงสุวรรณ

หัวหน้าหมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
โดยทำการซ่อมถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ
หมู่ที่ 6 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 
 
Top