You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ คันทางทรุดตัวและดินสไลด์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คันทางทรุดตัวและดินสไลด์

????????????ข่าวประชาสัมพันธ์????????????
ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทำให้เกิด

ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นาไพร – ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.375+100 – กม.375+200
https://goo.gl/maps/HFbUyfdz8gH2

ในเบื้องต้น แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้เข้าดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันอันตรายกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ดังนี้
1.ทำการติดตั้งป้ายเตือน ,วางกรวยยาง และติดตั้งแผ่นแบริเออร์
2.ทำการวาง CRUB CONCREAT พร้อมทั้งดำเนินการทาสี ขาว – แดง เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นการดักน้ำให้ไหลลงสู่ร่องน้ำธรรมชาติ เพื่อป้องกันการกัดเซาะไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติมไปมากกว่าที่เป็นอยู่
3.แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จะเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการซ่อมแซมบริเวณดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพโดยเร็ว และแขวงฯ อุตรดิตถ์ที่ 2 ได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อของบประมาณจากกรมทางหลวง นำมาแก้ไขและปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นการถาวร และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง 
ด้วยความปารถนาดีจากแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) กรมทางหลวง
*หมายเหตุ เนื่องจากมีข้อเป็นห่วงจากประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากเสาไฟฟ้าโน้มเอียง แขวงฯได้รับการประสานการไฟฟ้าพื้นที่อำเภอฟากท่าแล้ว จะเร่งเข้าดำเนินการ ย้าย/ปรับปรุง

Top