You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561
นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 


ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ณ บริเวณพิธีสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

 

Top