You are here
Home > การซ่อมบำรุงเส้นทาง > หน่วยงานไฟฟ้า แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ออกสำรวจและทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

หน่วยงานไฟฟ้า แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ออกสำรวจและทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกสำรวจและทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมทั้งทำความสะอาดโคมไฟฟ้า ทาสีและติดสติ๊กเกอร์เสาไฟฟ้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ ให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทาง ในทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงม่วงเจ็ดต้น และหมวดทางหลวงบ้านโคก

 

Top