You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน การก่อสร้างทล.1045

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน การก่อสร้างทล.1045

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.
นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และส่งเสริมกาารมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการก่อสร้างถนน ด้วยวิธีขยายช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 
ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน วังสีสูบ – เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.13+100 – กม.17+379
ระยะทางรวม 4.279 กิโลเมตร โดยมีนายประสงค์ อุไรวรรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
ณ อาคารบุญวัฒน์ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 

Top