You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

วันที่ 10 เมษายน 2561
นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
โดยมีนายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมเปิดงาน
ณ บริเวณทางแยกน้ำปาด ทางหลวงหมายเลข 117 ที่ กม.319+250 หน้าศูนย์ปฏิบัติการจราจร สภ.น้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Top