You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติและรับทราบปัญหา แนวทางการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงน้ำตาล ของผู้ประกอบการ

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติและรับทราบปัญหา แนวทางการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงน้ำตาล ของผู้ประกอบการ

                 เมื่อวันที่ 10 พศจิกายน 2560 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้มอบหมายให้ นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติและรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงน้ำตาล ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือ ณ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน

 

Top