You are here
Home > ข่าวสารและกิจกรรม > พิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

พิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
ได้มอบหมายให้ นางอรทัย นนทะโชติ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ และนายเอนก  อาจวิชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน
นำเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี ปี 2561 
บริเวณพิธีหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราช ณ ลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

14:15:02  03/18/2018

Top