You are here
Home > สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1)

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

ปีงบประมาณ 2561

 ลำดับ            ประจำเดือน ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2560
2 พฤษจิกายน 2560
3 ธันวาคม 2560
4 มกราคม 2561
5 กุมภาพันธ์ 2561
6 มีนาคม 2561
7 เมษายน 2561
8 พฤษภาคม 2561
9 มิถุนายน 2561 รออัพเดท

 

 

ปีงบประมาณ 2560

 ลำดับ            ประจำเดือน ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2559
2 พฤษจิกายน 2559
3 ธันวาคม 2559
4 มกราคม 2560
5 กุมภาพันธ์ 2560
6 มีนาคม  2560
7 เมษายน 2560
8 พฤษภาคม 2560
9 มิถุนายน  2560
10 กรกฎาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
12 กันยายน 2560

 

 

 

Top