ข่าวสารและกิจกรรม0

นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การซ่อมบำรุงเส้นทาง

หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค และทำการซ่อมไฟฟ้า แสงสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ข่าวสารและกิจกรรม

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ. หอประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์

ข่าวสารและกิจกรรม

นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนความต้องการเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักบริหารบำรุงทาง ณ. ห้องประชุมสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5

การซ่อมบำรุงเส้นทาง0

หน่วยงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการออกตรวจเช็ค ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1163 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ประจำปี 2561

ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 (เพิ่มเติม…)

ภาพบรรยากาศ งานวันเด็กบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  วันที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ได้มีผู้ปกครองได้นำบุตรหลาน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป (เพิ่มเติม…)

การซ่อมบำรุงเส้นทาง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการปฏิบัติงาน หมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ (เพิ่มเติม…)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทางหลวงขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ถึง15 มกราคม 2561

  กรมทางหลวงขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ถึง15 มกราคม 2561  ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงเปิดเผยว่า ตามที่ กรมทางหลวง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง และเปิดโอกาสให้ร่วมสะท้อนมุมมองภายใต้แนวคิด การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในมิติต่าง ๆ เช่น การขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

ขยายระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ถึง15 มกราคม 2561

              ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงเปิดเผยว่า ตามที่ กรมทางหลวง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง (เพิ่มเติม…)

Top